söndag 1 november 2015

Månadsrapport oktober 2015

Månadsrapport


Jag kommer framöver att lägga upp en månadsrapport efter varje månad för att följa upp utvecklingen av frihetsmaskinen. Rapporten kommer ha fokus på utdelningar och utvecklingen av den passiva inkomsten framför värdeutvecklingen vilken jag inte kommer att följa lika noga.


Sammanfattning - Oktober som helhet har varit en bra månad om man ser till kursutvecklingen och även bra köplägen i början av månaden. Jag har gått in rätt hårt i Atlas Copco och ABB vilket jag nu är glad för. Jag är nästan fullinvesterad i ABB enligt min delmålsplan.


Svenska aktier +6,78%
Utländska med +5,77%.
Utdelningar 731krDelmål - Oktober 2015

Aktie/Mål/Antal nu/investerings procent 

ABB/100/96                                     96%
Atlas Copco 170/110                       64%
Castellum 500/86                             17%
Handelsbanken 170/100                   59%
H&M 250/58                                    23%
Industrivärden 500/75                      15%
Investor 170/12                                  7%
NCC 250/16                                       6%
Skanska 100/30                                30%
Swedbank 80/45                               56%
Telia 400/240                                    63%
Tele2 100/100                  Fullinvesterad!
Fortum 150/150               Fullinvesterad!
Johnson & Johnson 100/31               31%
Realty Income 100/13                       13%
AT&T 100/39                                    39%


Tanke - Planen är att denna lista skall större delen av min portfölj i ett längre perspektiv. Samtidigt vill jag diversifiera portföljen för att säkra mig mot oväntade händelser och ska försöka att inte låta något innehav bli större än 10% av portföljens värde.


Största innehav och utveckling

Aktie/ Utveckling

1. Johnson & Johnson / +10,12%
2. Atlas Copco / +9,36%
3. H&M / +6,22%
4. Fortum -0,42% 
5. ABB / +5,99%
6. Industrivärden +4,11%
7. Handelsbanken /-1,98
8. AT&T / +4,12%
9. Castellum / +6,00%
10. Telia / -1,35%


Månadens utdelningar
2015-10-02 Klövern Pref 580kr
2015-10-02 Alm Equity 25,20kr
2015-10-13 Amasten Pref 10kr
2015-10-16 Realty Income 20,33kr
2015-10-29 NCC 96kr

Totalt: 731kr

Förväntad årlig utdelning (Blå staplar=mål, röda=utdelning)


Jag har redan klarat av målet för 2015 och kommer därför inte stressamed nya köp. Att tänka på är att jag investerar sparpengar nu som legat på räntekonto. Framtida investeringar görs från sparkontot tills dess att det är slut, sen investeras ca: 1-1500kr/månad+ utdelningar. Dessa utdelningar är från samtliga konton, jag har även en del preffar som i längden ev. investeras i utdelningsaktier med tillväxt. Jag kan dock tänka mig att även framöver ligga med 10-30% i preferensaktier om jag känner att det är ett bra alternativ. Snittet på utdelningarna ligger runt 5%.
Månadens höjdpunkt - Är helt klart att jag ändå vågade gå på aggressivt och investera i ABB och Atlas Copco och har nu en grund att bygga vidare på.


Månadens käftsmäll - Ingen käftsmäll precis men det känns tungt att många av mina aktier som jag vill ha mer av gått upp till nivåer där det känns svårt att köpa mer. Främst J&J och Realty Income. Men jag ska försöka struntas i det och tänka långsiktigt.


Plan inför november -Öka i min planerade köplista om det dippar eller inte ökar och försöka hitta lite innehav som kan komplettera bra. Jag ska köpa mindre än jag gjort för att ha kvar likvider om det går ner.


Månadens betyg  4/5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar